Helpen

Wellicht vraagt u zich af hoe u Clivey Translations kunt ondersteunen.
Dit kan op verschillende manieren.

 

Gebed
U kunt het werk van Clivey Translations in de eerste en belangrijkste plaats ondersteunen door het in gebed te herdenken. De bijbel roept ons op meerdere plaatsen op om aanhoudend en volhardend te bidden:

 

Efeze 6:18 – …terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

 

1 Thessalonicenzen 5:17Bid zonder ophouden.

 

Mattheüs 6:6-8En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

 

Wilt u bidden dat:
* God het werk van Clivey Translations zegent
* Het werk van Clivey Translations vele mensen tot zegen mag zijn
* God voorziet in de middelen om dit werk te kunnen (blijven) doen
* Mensen tot geloof in de Heere Jezus Christus mogen komen.

 

 

Financieel ondersteunen
Het is mogelijk om het werk van Clivey Translations financieel te steunen, maar voordat u dit besluit neemt wil ik u vragen om onderstaande aandachtig door te lezen.
Als u overweegt om geld te doneren, wilt u dit dan aub doen met geld wat u over heeft c.q. kunt missen? Geef alstublieft niet als u het u niet kunt veroorloven!
Geef ook alstublieft niet als u het gevoel heeft dat u wordt gemanipuleerd om te geven. De bijbel zegt dat God de blijmoedige gever lief heeft:

 

2 Korinthe 9:7Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

 

Misschien vraagt u zich af: waarom al deze tekst en uitleg over een ‘simpel’ iets als het geven van geld? Nou, dit heeft alles te maken met het vele gemanipuleer als het gaat om het geven van geld. Daar wil Clivey Translations absoluut geen onderdeel van zijn. Het zogenaamde welvaartsevangelie (the prosperity gospel) viert hoogtij in Europa, Amerika en Afrika. Als er mensen zijn die Clivey Translations financieel willen ondersteunen, eenmalig of structureel, van harte welkom. Maar God verhoede dat dit vanuit verkeerde motieven plaatsvindt.

 

Als u, na bovenstaande gelezen te hebben, een gift wilt overmaken, dan kan dat naar (IBAN):

NL59 INGB 0007 0924 71 t.n.v. Clivey Translations
onder vermelding van “Gift t.b.v. Clivey Translations

 

Moge de Heere Jezus Christus u overvloedig zegenen voor uw gave, overeenkomstig de wens van Paulus in de brief aan de Filippenzen:

 

Filippenzen 4:19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

 

 

Helpen met ondertitelen
Beheerst u de Nederlandse en de Engelse taal vloeiend in woord en geschrift en wilt u helpen om Engelstalige video’s beschikbaar en toegankelijk te maken voor hen die de Engelse taal minder goed beheersen? Bent u vaardig met computers? Neem dan contact op met Clivey Translations via info@clivey-translations.nl Wellicht kunt u op een praktische wijze tot steun zijn.